Login with Social Profiles

Facebook Google

Existing Account?

Lokacija soseske

Nova stanovanjska soseska Kralovše bo umeščena na stiku predalpskega in dinarskega sveta na jugozahodnem delu Ljubljanske urbane regije oziroma severovzhodnem delu mesta Vrhnike. Umeščena je severovzhodno od obstoječih večstanovanjskih sosesk Vrtnarija in Zlatica, med regionalno cesto Ljubljana–Vrhnika in traso opuščene železniške proge, ki je preurejena v rekreacijsko sprehajalno in kolesarsko pot. Modernizirani Vrhniki ugaja bližina Ljubljane, hkrati pa Vrhničani upajo, da bo za vedno ohranila nekaj svojega starega »šarma«.

Vrhnika je kraj, kjer sta zgodovina in narava prepleteni na vsakem koraku, kjer sta narava in človek delovala skupaj in ustvarila zeleno oazo miru. “O Vrhnika prečuden kraj …v mehkem domotožju mi zakoprni srce ob misli nate.” je zagotovo najbolj poznan verz, s katerim Vrhniko opeva najslavnejši prebivalec Vrhnike Ivan Cankar, na katerega so Vrhničani zelo ponosni. Po njem je poimenovana tudi osnovna šola, ki je od same soseske oddaljena cca. 2 km oz. 20 minut hoje.

 
situacija soseske